Back

家常便飯:薯仔炆雞翼

五育中學
2022-07-28
姓名 : 繆皓賢
1
0 Votes

隨住每個人慢慢長大,慢慢選擇同朋友一齊食飯,都冇再同屋企人食飯,對我嚟講,薯仔炆雞翼係最鐘意食嘅一道菜,因為以前幾乎每日都會食到,但係媽媽慢慢唔再煮飯,所以都好少再食到呢道菜,唔知大家又最鍾意食啲咩餸菜呢?